Uncategorized

Gjovalin Gjadri

Inxhinieri i urave nën survejim Ka qenë viti 1926 kur një djalosh i ardhur nga jashtë…u bë pjesë e grupit të punës të firmës Italiane Mezzarana për ngritjen e urës së Matit. Gjovalini atë kohë qe i ri, me diplomë austriake për Inxhinieri Civile, biri i një tregtari shkodran që i kish marrë mësimet e […]

Uncategorized

Eqrem Çabej

Të shpëtosh përmes punës dhe heshtjes Historia e një burri, një prej më të zgjuarve që ka pasur vendi ynë…Historia e një burri që barti mbi vete dhembjen e lirisë së kontrolluar e të rrezikuar, mbase edhe frikën se dija vret, se mendimi vret, se aftësia vret, se kultura e formimi vret. Është 6 gushti […]

Studime

Sabiha Kasimati

REGJIMI KOMUNIST DHE STUDIUESI: RASTI I BIOLOGES SABIHA KASIMATIT Ledia Dushku, Doris Pasha Metodologjia Profili i biologes Sabiha Kasimati ka si qëllim të paraqesë aspekte thelbësore të veprimtarisë së saj intelektuale dhe shkencore, të vendosura në kontekstin historik të kohës. Analiza në të parë synon t’i japë përgjigje pyetjes se kush ishte dhe çfarë përfaqësonte […]

Studime

Eqrem Çabej

“Armik i pushtetit popullor” që shkencërisht “punon për ne”: Shteti komunist dhe studiuesi Eqrem Çabej Ledia Dushku Metodologjia Profili i studiuesit Eqrem Çabej ka si qëllim të paraqesë aspekte thelbësore të veprimtarisë së tij shkencore, të vendosura në kontekstin historik të kohës. Analiza ka si pikënisje formimin e hershëm intelektual të Çabejt, për të kuptuar […]

Studime

Petraq Qafoku

Përndjekja e shkencëtarëve shqiptarë në vitet 1945–1955. Lidhja ndërmjet shkencës dhe ideologjisë dhe rasti i përndjekjes së inxh. Petraq Qafokut Albert Nikolla “Puna shkencore dhe zhvillimi i teknikës në vendin tonë, ose me fjalë të tjera revolucioni tekniko-shkencor përparon në rrugë të drejtë, për arsye se teknika dhe shkenca te ne është rezultati i revolucionit […]

Studime

Kolë Kamsi

Kol Kamsi: intelektuali apolitik që i kushtoi jetën arsimit dhe kërkimit shkencor Enxhi BEKA, Eriketa Pandelejmoni Papa Në këtë punim do të hidhet dritë mbi një intelektual që i ka kushtuar jetën arsimit në Shqipëri, siç është Kol Kamsi, për të cilin pak është shkruar deri më sot. Analiza e figurës së Kol Kamsit kryesisht […]

Studime

Gjergj Kokoshi

Gjergj Kokoshi dhe kontributi i tij politik në një atmosferë atipike politike në Shqipërinë e pasluftës Enriketa Pandelejmoni Në këtë punim do të trajtohet figura e Gjergj Kokoshit, në kuadër të kontributit të tij politik në vitin e parë të pas Luftës së Dytë Botërore, duke u bazuar në burime kryesisht arkivore, nga Arkivi Qendror […]

Studime

Aleks Buda

Aleks Buda, një dijetar evropian në totalitarizmin shqiptar Andi Pinari Metodologjia Ky prezantim i shkurtër do të përpiqet të pasqyrojë veprimtarinë shkencore dhe administrative si edhe dhe rrethanat në të cilat u ngrit dhe veproi personaliteti i Prof. Aleks Budës. Analiza do të përqendrohet në çështjet e lidhura me marrëdhëniet e këtij studiuesi, si pjesë […]

Studime

Arshi Pipa

Arshi Pipa, profili i një studiuesi të padëshiruar Indrit Qehajaj, Andi Pinari Hyrje Një ndër tiparet më themelore të modelit totalitar, e sidomos atij shqiptar, mbetet dhuna e ashpër dhe eleminimi i individëve dhe grupeve që konsiderohen si kundërshtare të regjimit. I tillë ishte edhe rasti i Profesor Arshi Pipës, i cili ndonëse nuk kishte […]